Disclaimer
Wij hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van de inhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina's. De gemeente Bergen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Binnen de website zijn externe links opgenomen. De brandweer van de gemeente Bergen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten
Alle verstrekte informatie, tenzij anders aangegeven, inclusief logo's, beeldmerken en fotomateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de brandweer Bergen. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden, te verveelvoudigen of te bewerken zonder schriftelijke toestemming van de brandweer Bergen.

Privacy
De brandweer Bergen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers aan brandweer.bergen.nl wordt alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. Hierbij zorgen wij ervoor dat identificeerbare persoonsgegevens niet worden verzameld en opgeslagen.


Disclaimer