We hebben allemaal zo ons eigen beeld van de brandweer. Wellicht gevormd door de heldhaftige verhalen van toen we klein waren, maar zeker ook door wat we op televisie zien. Maar de brandweer doet veel meer dan we vaak denken. Met dit deel willen wij u laten zien hoe de brandweer van Bergen georganiseerd is en wat tot onze dagelijkse taken zijn.

Organisatie
Het brandweerkorps van Bergen is een vrijwilligerskorps van 40 personen en valt repressief rechtstreeks onder het opperbevel van de burgemeester. Het korps is ingedeeld in drie groepen en worden volgens rooster opgeroepen bij een calamiteit. Overdag echter worden, omdat niet alle korpsleden in Bergen werken, alle vrijwilligers opgeroepen. Dit om het minimaal benodigd aantal mensen tot onze beschikking te hebben. Daarnaast geven twee leden in samenwerking met twee collega’s van de brandweer Gennep om tourbeurt invulling aan de officier van dienst regeling in ons district Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.
Beroepsmatig zijn er nog een vijftal mensen actief met andere zaken uit de veiligheidsketen te weten; pro-actie, preventie, preparatie en nazorg. Ook de administratie en voorlichting die weliswaar niet tot de veiligheidsketen behoord wordt door deze groep mensen verzorgt. In de volksmond wordt dit de beroepsondersteuning, die de koude taak uitvoert, genoemd.